خانه / بهداشتی

بهداشتی

طرح غربالگری قد و وزن دانش آموزان

سنجش قد و وزن کلیه دانش آموزان با دعوت از کارشناس تغذیه آقای حاجی زاده در دو مرحله برای کلیه دانش آموزان صورت گرفت و دانش آموزانی که دچار اضافه وزن و یا کمبود وزن بودند به درمانگاه فرهنگیان جهت درمان ارجاع داده شدند.

ادامه نوشته »