خانه / انجمن اولیاء و مربیان

انجمن اولیاء و مربیان

انتخابات انجمن اولیاء و مربیان مدرسه در سال ۹۴

با شروع سال تحصیلی جدید و لزوم تشکیل انجمن اولیاء و مربیان در این سال، طی مراسمی با حضور اولیاء دانش آموزان انتخابات اعضای انجمن برگزار شد و اعضای منتخب به شرح زیر مامور تشکیل جلسات شدند: ۱)رقیه محسنی ۲)رضا پاشا ۳) محمد هادیزاده ۴)شهریار نقی زاده ۵)علی اسفندیار ۶)محمد …

ادامه نوشته »